Dıştan TornalamaTornalama > Dış Tornalama

Dış Torna Takım Tutucuları

Çeşitli Torna Takım Tutucuları

» T-tutucu tipi (T)

» Kollu kilit tutucular (P)

» Vidalı tutucular (S)

» Üst kıskaç tutucular (C)

» Seramik ve CBN girintili uçlar için tutucular (T-DA, T-CH)

» Kancalı kol tutucular (H)

» Çoklu kilit tutucular (M)

» Kama tutucular (W)

» Çok görevli makineler için C-ADAPTER (C*-)

» Yüksek basınçlı soğutma sıvısı COOL-BURST tutucular (-TB)UÇLAR VE TUTUCULAR